Bursa Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik ; iletişim, davranış ve görsellerin birlikte olması ile ortaya çıkmaktadır. Kurum veya bu tarz başka kuruluşların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, imajını, karakterini ve tarzını temsil eden bir kavram olarak nitelendirilir. Bunun sonucunda hedeflenen kitlenin gözünde bir kurumsal imaj oluşmakla birlikte firmanın saygınlığı artmaktadır. Kurumsal imajın iyi bir etki bırakması kurumun itibarını büyük ölçüde etkilemektedir. Çünkü kurumsal kimlik kurumsal imaj firmanın iç ve dış dünyasının görünen kısmıdır. Bu şekilde ise diğer firmalar ile oluşulabilecek kargaşaların önüne geçilmektedir. Ayrıca bu kimlikler kurumlar tarafından özümsendiğinde hedeflenen kitlenin kurumlara olan güvenini artırmaktadır. Böylece akıllarda daha çok yer edinmesini sağlamaktadır.

Kurumsal Kimlik Oluşturma Aşamaları

Kurumsal kimlik oluşturma aşamaları beş temel aşamadan oluşmaktadır.

Aşamalardan ilkini tasarım süresi başlamadan önce, yapılacak olan tüm mevzuatların belirlenmesi ve bunların onaylanması aşaması oluşturmaktadır. İkinci aşamayı ise zamanlama oluşturmaktadır. Bu tasarılar oluşturulur iken belli bir zamana uyulması gerektiği gibi, oluşturulacak olan tasarımın çağımıza, yaşantımıza uygun olması ve çağın beklentilerini karşılaması gerekmektedir. Firmanın bu noktada çağa uygun olması firmanın geçerliliği açısından oldukça öneme sahiptir. Üçüncü olarak sunum aşaması ele alınmaktadır. Profesyoneller tarafından hazırlanmış sunumlar, kullanılmadan önce firmanın yetki sahibi kişilerinin onayını alınmaktadır. Dördüncü aşama düzeltme aşamasıdır. Sunumlar yapıldıktan sonra yetkililerin gerekli gördüğü, değiştirilmesini istediği yerlerin üzerinde değişiklik yapılması bu aşamada gerçekleşmektedir ve tasarım firmanın istediği şekle dönüştürülür. Son aşamamız ise artık onay almış tasarımın gerekli görülmüş tüm alanlarda yayımlanması aşamasıdır. Bu aşamada ve ilerisinde zamanlama ve öncelik olarak hitap edilen kesimin belirlenmiş olması çokça önem arz etmektedir. Aksi taktir de firma imaj kaybına uğrayabilmektedir.

Kurumsal Kimlik Türleri

Kurumsal-kimlik
Kurumsal-kimlik

Kurumsal kimlik temel anlamda üç türe sahiptir. Bunlar;

Bütüncül Kimlik: Kuruma ait tüm yerlerde ortak olayların kullanıldığı kurumsal kimliktir.

Desteklenmiş Kimlik: Kuruma bağlı şirketlerin ayrı kimliklerinin ve faaliyet yerlerinin olduğu fakat arka planda tek bir kuruma bağlı ve onun varlığının hissedildiği kimlik türüdür.

Marka Kimliği: Kurumların farklı kimliklerinin olduğu hatta sektörde birbirleri ile kıyasıya rekabet içinde oldukları fakat her kimliğin aynı üst kuruma bağlı bulunduğu kimlik türüdür.

Kurumsal Kimlik Öğeleri

Kurumsal kimlik öğeleri aslında kurumsal kimlikte olması ve dikkat edilmesi gerekenleri kapsamaktadır. Kurumsal kimlik öğeleri logo ve kartvizit ile sınırlı kalmamaktadır. Firmanın üretmiş olduğu ürün ve bu ürünleri oluşturan ambalajlar, çevre, kurumlara ait bulunan tabela, düzenlenmiş sergiler, fuarlar, firmaların kurum içinde, dışında kullanılan kağıt, zarf ve dosyalar, çalışanlara ait bulunan kartvizitler, bunların devamını oluşturan firma şahsına kesilmiş olan faturalar ve tahsilat mektupları, firmaların vermiş olduğu sertifika, firmaların adı altında çıkarılmış kurumsal olan yayın ve raporlar, firmalara özgü reklam ve reklam panoları, kataloglar ve broşürler, üstüne firmalara ait varsa bayrakları, ajanda ve takvim gibi promosyon eşyaları firmanın kurumsal kimliğini oluşturmasında katkı sağlayan bazı öğeleridir.

Kurumsal Kimliğin İncelikleri

Kurumsal kimlik tasarımı ince detaylar üzerine kurulmuştur. Bu ince detaylar oldukça öneme sahiptir ve şu şekildedir:

  • Markanın global olarak yüzünü yansıtmalıdır.
  • Markanın imajını ve duruşunu sergilemektedir.
  • Şirketin içini ve dışını kapsayan iletişim standartlarının oluşmasını sağlamaktadır.
  • Pazarlama girişimlerinde pozitif getirisi vardır.
  • Bir kurumun markalaşmasına kadar geçen süreçte olumlu ve oldukça önemlidir.
  • Markanın kim olduğu, ne yaptığı ve bu hizmeti nasıl yapıp ya da verdiğinin anlatmasında kolaylıklar sağlamaktadır.
  • Markanın ana hatlarını ve kuruluş amacını yansıtır.

Kurumsal kimliğin Avantajları

Kurumsal kimlik anlamında yapılacak yatırım büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Kararlı tasarımlar: Bu tasarımları oluşturmak kurumun ne ölçüde uzun vadeli bir iş ortaya çıkacağının kanıtıdır. İstikrarlı olunarak markanın uzun yıllar süresince güvenilirliğini sağlamaktadır.

Farklılık: Kurumsal kimliğin en önemli amacı farklı olmayı sağlamasıdır. Bu sayede rakiplerden bir adım önde olmak ve yenilikçi özelliği ortaya koymak mümkündür.

Kendinizin rakibi olmak: Rekabetçi ortama girmiş olmak bir yana diğer markalardan ayrılarak kendi ile yarışacak hale gelinmelidir. Minimal ölçülerde tasarımlar vizyonu ileri taşımaktadır. Çünkü anlaşılmak ve sade olmak, tasarımın vazgeçilmez öğeleridir.

Akılda kalıcılık: Uzmanlar tarafından güzel bir şekilde hazırlanmış kurumsal kimlik hafızalarda kazınmayı, hatırlanan gözde bir firma olmanızı sağlamaktadır.

Başarılı bir kurumsal kimliğin firmaya kazanç sağlaması bir anda mümkün değildir. Bu kimlik ve tasarım geleceğe yatırımdır. Kurumun kendisi ile vermek istediği mesajlar bu yol ile hedef kitleye ulaştırılır. Kurumsal kimlik ve tasarımı için Medya 8 grubu iddialıdır. Her açıdan kendini üstün gören gruba rahatça güvenerek işleri rahatça halledebilmek mümkündür.

Araç çubuğuna atla